BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanlarıADJECTIVES / Sıfatlar

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y  
   
abnormal anormal (Synonym)


abrupt ani, sert (Synonym)


abruptly aniden, birden bire (Synonym)


absolutely kesinlikle (Synonym)


absorbingsürükleyici (roman vb) (Synonym)


absorptive emici (Synonym)


abstract soyut


absurdgülünç, saçma (Synonym)


abundant bol, bereketli (Synonym)


abusive bozuk (Synonym)


academic eğitimle ilgili, akademik


acceptable kabul edilebilir (Synonym)


accessible to erişilebilir, ulaşılabilir (Synonym)


accidental raslantı olarak, kaza olarak (Synonym)


accountable sorumlu, mesul (Synonym)


accurate doğru, kesin, tam (Synonym)


acidekşi, asit, ekşi şey


acoustic işitme duygusu ile ilgili (Synonym)


active hareket kuvveti olan, etkin, değiştirebilen (Synonym)


adaptable uyabilir, uysal, şartlara uyan (Synonym)


addicted tiryaki, bağımlı


addictive bağımlılık yapan


additional ilave (Synonym)


adept usta, mahir, uzman, mütehassıs (Synonym)


adequate uygun, ehven, elverişli, yerinde (Synonym)


adolescent delikanlı, genç (Synonym)


adult reşit, erişkin, ergin kimse (Synonym)


adventurous: maceralı, sürükleyici (Synonym)


adverse ters, zıt, kötü (Synonym)


advisory tavsiye niteliğinde (Synonym)


affectionate   şefkatli   sevecen (Synonym)


agreeable uygun, münasip, hoş, nazik (Synonym)


agricultural zirai, tarımsal, çiftçiliğe ait


airborne havadan gelen (toz, mikrop) .


alert uyanık, dikkatli, tetik (Synonym)


alkaline alkalik, kalevi


alone tek başına, yalnız (Synonym)


alternative değiştirici (Synonym)


 altruistic fedakar.


 amazing şaşırtıcı, muhteşem (Synonym)


ambitious   hırslı   iddialı (Synonym)


amenable uysal, yumuşak başlı (Synonym)


amiable hoş, sevimli, tatlı (Synonym)


amoral ahlak dışı, ahlak ile ilişiği olmayan


amphibious hem havada hem karada yaşayabilen (Synonym)


ample bol, bereketli (Synonym)


ancestor ata, cet


ancient eski, kadim, eski zamandan kalma


angry kızgın, öfkeli, hiddetli, gücenmiş, darılmış (Synonym)


annoying sinir bozucu (Synonym)


annual yıllık, senelik (Synonym)


anonymous isimsiz, anonim, imzasız olarak-


antiseptic antiseptik (Synonym)


anxiousendişeli, mustarip, sıkıntılı (Synonym)


apart ayrı, bir tarafa, münferit olarak (Synonym)


apparent bariz, belli (Synonym)


apparent kolay anlaşılır, idrak edilir (Synonym)


applicable uygun, münasip, uygulanabilir


apprehensive çabuk kavrayan, endişe eden, korkan (Synonym)


appropriate for uygun, elverişli


approximateyaklaşık (Synonym)


arable verimli (toprak) (Synonym)


architectural mimari, mimarlığa ait


ardentateşli, gayretli, şevkli, hararetli (Synonym)


arduousgüç, çetin, müşkül, gayret isteyen, dik (Synonym)


arid kurak, çorak (Synonym)


aristocrat aristokrasiye ait, çok kibar


arrogant kibirli (Synonym)


artificial suni, yapay (Synonym)


artisticartistik, sanat yönü olan (Synonym)


assertive iddiacı- self (Synonym)


astray yolundan çıkmış, yanlış yol tutmuş, sapıtmış, sapmış


athletic atletik, atletlere ait (Synonym)


atmospheric havaya ait, atmosferik (Synonym)


attractive cazibeli, cazip, çekici, alımlı (Synonym)


authoritarian serbestliğe imkan vermeden yöneten (Synonym)


available elde edilebilir (Synonym)


aware of bilincinde, farkında


awfulkorkunç, berbat (Synonym)


awkward   tuhaf, garip,  sakar (Synonym)  
 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y  

Home