BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanlarıADJECTIVES / Sıfatlar

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y  
 calm sakin (Synonym)


 candid açık sözlü ( outspoken) (Synonym)


 capable yetenekli , kapasiteli (Synonym)


 capricious kaprisli (Synonym)


 captivating büyüleyici, nefes kesici (Synonym)


 carefree vurdumduymaz (Synonym)


 caring duyarlı, umursayan (Synonym)


 casual   sıradan  havadan sudan (Synonym)


 catastrophic felaket, korkunç (Synonym)


 cautious dikkatli, uyanık (Synonym)


 celebrity ünlü (Synonym)


 centenary yüz yıllık, yüzüncü yıl dönümü (Synonym)


central merkez, merkezi, ortada olan (Synonym)


certain kati, kesin, emin (Synonym)


chance şans eseri olaraktan (Synonym)


chaotic karmakarışık, düzensiz (Synonym)


characteristic diğerlerinden ayırıcı nitelikte olan


 charitable hayırsever, yardımsever (Synonym)


 charming büyüleyici, muhteşem (Synonym)


 cheerful neşeli (Synonym)


chemical kimyasal, kimya ile ilgili (Synonym)


chief şef, amir, reis, en yüksek rütbede olan (Synonym)


 chilly soğuk (Synonym)


choice seçkin (Synonym)


choosy müşkülpesent, zor memnun edilebilen (Synonym)


chronological tarih sırasına göre düzenlenmiş olan (Synonym)


circumstantial durumla ilgili, teferruata dair (Synonym)


 clever zeki (Synonym)


 clumsy sakar (Synonym)


 coarse kaba, pürüzlü (Synonym)


 coherent uyumlu, ahenkli (Synonym)


 coincidental tesadüfi (Synonym)


 comfortable konforlu, rahat (Synonym)


 common  ortak, sıradan, yaygın (Synonym)


 complicated karmaşık (Synonym)


 composed soğuk kanlı (cool) (Synonym)


 comprehensive kapsamlı, detaylı (Synonym)


 compulsory zorunlu (Synonym)


 conceited kibirli, burnu havada (Synonym)


 concerned about endişeli (Synonym)


 concerned with ilgili, meraklı (Synonym)


 conclusive kesin, net (Synonym)


 concrete somut (Synonym)


 confident kendinden emin (Synonym)


 confined to sınırlı (Synonym)


 confused kafası karışmış (Synonym)


 congested  kalabalık ,  tıkanmış (Synonym) 


 conscious of bilincinde, farkında


 considerable önemli/büyük ölçüde (Synonym)


 considerate düşüncel, nazik (Synonym)


 consistent with tutarlı (Synonym)


 constant sürekli, devamlı (Synonym)


 contagious bulaşıcı (hastalık)(Synonym)


 controversial tartışmalı (Synonym)


 convincing ikna edici (Synonym)


 cool   serin   soğuk kanlı (Synonym)  


 correct doğru, yanlışsız (Synonym)


 corrupt rüşvetçi, ahlaksız (Synonym)


 cost-effective masrafına, zahmetine deşen, ucuza gelen (Synonym)


costly pahalı, maliyeti çok (Synonym)


counterfeit sahte (Synonym)


 courageous cesur (Synonym)


 cowardly korkak (Synonym)


 credulous saf, kolay kanan (Synonym)


 criminal suçlu (Synonym)


 crowded with kalabalık (Synonym)


 crucial to çok önemli (Synonym)


 cruel zalim (Synonym)


 cunning kurnaz (Synonym)


 curable tedavisi mümkün (hastalık) (Synonym)


 curative şifalı (Synonym)


 curious    meraklı,   ilginç (Synonym)  


 curly kıvırcık (Synonym)


 cute şirin, sevimli (Synonym)


 cynical about şüpheci, inanmayan
 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y  

Home