BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları


 
DERSLER
  1- Hello, Good Morning
  2- I, You, He, She
  3- Am, is, are
  4- What is your name?
  5- Where are you from?
  6- The Alphabet
  7- There is - There are
  8- Some - Any
  9- Count and Uncount Nouns
  10- Possessive 'S'
  11- Possessive Adjectives
  12- Imperatives
  13- Simple Present Tense 1
  14- Simple Present Tense 2
  15- Was - Were
  16- Simple Past Tense
  17- Object Pronouns
  18- Be Going To
  19- Will - Won't
  20- Can - Can't
  21- Frequency Adverbs
  22- How many How much
  23- This That These Those
HOME
            


CLASSROOM LANGUAGE / SINIF DİLİ
INSTRUCTIONS / TALİMATLAR:
Listen /lisın/ : dinle
Look /luk/ : bak
Come here /kam hiı/ : buraya gel
Open your books /opın yur buks/ : kitaplarınızı açın
Close your books /kloz yur buks/ : kitaplarınızı kapatın
Repeat after me /ripit aftır mi/ : Benden sonra tekrar edin
Read the text silently /rid di tekst saylıntli/ : metni sessizce okuyun
Work in pairs /wırk in peyrz/ : ikili gruplar halinde çalışın
Do your homework /dı yur homwırk/ : ödevinizi yapın
Read a lot /rid ı lat/ : çok okuyun
Learn this by heart /lırn dis bay hart/ : bunu ezberleyin
Copy this into your notebooks /kopi dis intu yur notbuks/ : bunu defterinize kopyalayın
Fill in the blanks /fil in di blenks/ : boşlukları doldurun
Ask a question /ask ı kwesçın/ : bir soru sorun
Answer the question /ensır di kwesçın/ : soruyu cevaplayın
Look at the board /luk et di bord/ : tahtaya bakın
Don’t read, listen to me /dont rid lisen tı mi/ : okumayın, beni dinleyin
Practice a lot /prektis ı lat/ : çok uygulama yapın
Revise your notes /rivayz yur nots/ : notlarınızı gözden geçirin

DICIPLINE /DİSİPLİN:
Be quiet, please /bi kvayit, pliz/ : lütfen sessiz olun
Don't talk, please /dont tolk, pliz/ : lütfen konuşmayın
Speak English /spik ingliş/ : ingilizce konuş
Stand up /stend ap/ : ayağa kalk
Sit down /sit dawn/ : otur
Put your fingers up /put yur fingırz up/ : parmaklarınızı kaldırın
Put your fingers down /put yur fingırz davn/ : parmaklarınızı indirin
No talking /no tolkin/ : konuşmak yok
Sit back /sit bek/ : sırtınızı dayayıp oturun
Close the window /kloz di vindov : pencereyi kapatın
Don’t run in the class /dont ran in di klas/ : sınıfta koşmayın
Don’t miss classes /dont mis clasiz/ : dersleri kaçırmayın
Don’t be late for school /dont bi leyt fır skul/ : okula geç kaymayın

FEEDBACK AND ENCOURAGEMENT / GERİDÖNÜT VE TEŞVİK ETME:
excellent /eksılınt/ : mükemmel
perfect /perfect/ : kusursuz
good /gud/ : iyi
very good /veri gud/ : çok iyi
well done /vel dan/ : aferin
Thank you /thenk yu/ : teşekkür ederim
You're welcome /yur velkım/ : bişey değil
Try again /tray ıgen/ : tekrar dene

BEGINNER HOME PAGE
            

| test ve çeviri | ingilizce chat | bilgi yarışması | Dersrehberi.com | oyun | nasrettin hodja | ingilizce kursları

 

copyright © bedavaingilizce.com 2000-2019


| Newspapers | Grammar | Vocabulary | Jokes | Poems | Riddles | Tongue Twisters |
| English Books | Homonyms | Synonyms | Proverbs | Lyrics | Quotes |