BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları


  
DAILY ENGLISH
Greeting / Selamlaşma
Introducing / Tanıtma
Helping / Yardımlaşma
General Expressions / Genel İfadeler
Shopping / Alışveriş
Asking the address / Adres sorma
On the street / Sokakta
Directions / Yönler
  
  
WORD LISTS
Numbers/ Sayılar
Colours/ Renkler
Our body/ Vücudumuz
Family / Aile
Jobs / Meslekler
Fruit / Meyveler
Vegetables / Sebzeler
Animals / Hayvanlar
Clothes / Giysiler
Ilnesses / Hastalıklar
  


    
DIRECTIONS / YÖNLER


left - right   /left - rayt/ sol - sağ       
turn right   /törn rayt/ sağa dön       
turn leftt   /törn left/ sola dön       
straight on  /streyt on/ dümdüz      
go straight on   /go streyt on/ dümdüz git       
go straight ahead   /go streyt ehed/ dümdüz ileri git       
go past the supermarket   /go past syupırmarkıt/ süpermarketi geçin.       
turn the second right  /törn dı sekınd rayt/ ikinci sağ dönüşü yapın.       
turn the first left  /törn dı först left/ ilk sol dönüşü yapın.       
it's nearby   /its niyrbay/ o yakındadır.      
it's far away.   /its farıvey/ o uzaktadır.      
next to  /nekst tu/ bitişinide      
The bank is next to the post office.   /dı benk iz nekst tu dı post ofis/ banka postanenin bitişindedir.      
behind  /bihaynd/ arkasında      
The museum is behind the bank.   /dı myuziyum iz behaynd dı benk./ Müze bankanın arkasındadır..      
in front of  /in front ov/ önünde      
Let's meet in front of the cinema.   /lets mit in front ov dı sinıma/ Sinemanın önünde buluşalım..      
on the corner  /on dı kornır/ önünde      
The post office is on the corner.   /dı post ofis iz on dı kornır/ Postane köşededir.