BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları


  
DAILY ENGLISH
Greeting / Selamlaşma
Introducing / Tanıtma
Helping / Yardımlaşma
General Expressions / Genel İfadeler
Shopping / Alışveriş
Asking the address / Adres sorma
On the street / Sokakta
Directions / Yönler
  
  
WORD LISTS
Numbers/ Sayılar
Colours/ Renkler
Our body/ Vücudumuz
Family / Aile
Jobs / Meslekler
Fruit / Meyveler
Vegetables / Sebzeler
Animals / Hayvanlar
Clothes / Giysiler
Ilnesses / Hastalıklar
  

    

ON THE STREET / SOKAKTA

Excuse me   /ekskyuz mi/ Afedersiniz      
Can you help me please?   /ken yu help mi pliz/ Bana yardımcı olabilir misiniz lütfen?      
How can I get to the underground (subway)?   /how ken ay get tu dı andırgraund ( sabvey) / Metroya nasıl gidebilirim?      
How can I get to the shopping area?   /how ken ay get tu dı şoping erıya / Alışveriş yerine nasıl gidebilirim?      
How can I get to the bank?   /how ken ay get tu dı benk / Bankaya nasıl gidebilirim?      
How can I get to the money exchange office?   /how ken ay get tu dı mani eksçeyc ofis/ Döviz bürosuna nasıl gidebilirim?      
Is this right way to the money exchange office ?  /iz dis di rayt vey tu di mani eksçeyc ofis/ Burası döviz bürosuna giden doğru yol mu?      
Is there a money exchange office near here?   /iz der a mani eksçeyc ofis niyr hiyr/ Yakınlarda bir döviz bürosu var mı?      
Is there a bus stop near here?   /iz der a bas stop niyr hiyr/ Yakınlarda bir otobüs durağı var mı?      
We are lost.   /vi ar lost/ Kaybolduk.      
Where is the grand hotel?   /ver iz dı grand hotel/ Grand hotel nerede?      
Where do you want to go?   /ver ru yu vant tu go/ Nereye gitmek istiyorsunuz?      
We want to go to the bus station.   /vi vant tu go tu dı bas steyşın/ Otogara gitmek istiyoruz.      
Sorry I don't understand you.   /sori ay dont andırstend yu/ Afedersiniz sizi anlamıyorum.      
Sorry I don't know that.   /sori ay dont nov det/ Afedersiniz onu bilmiyorum.      
Go straight ahead.   /go streyt ehed/ Dümdüz ileri gidin.      
Turn right.   /törn rayt/ Sağa dönün.      
Turn left.   /törn left/ Sola dönün.       
It is on the right.   /it iz on dı rayt/ O sağdadır.      
It is on the left.   /it iz on dı left/ O soldadır.      
It is opposite the bank.   /it iz opozit dı benk/ O bankanın karşısındadır.      
Can you show me on this map?   /ken yu şov mi on diz mep/ Bu haritada onu bana gösterebilir misiniz?      
It is right here.   /it iz rayt hiyr/ o tam buradadır.      
Thank you very much for your help.   /thank yu veri maç for yor help/ Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz..