BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları


  
DAILY ENGLISH
Greeting / Selamlaşma
Introducing / Tanıtma
Helping / Yardımlaşma
General Expressions / Genel İfadeler
Shopping / Alışveriş
Asking the address / Adres sorma
On the street / Sokakta
Directions / Yönler
  
  
WORD LISTS
Numbers/ Sayılar
Colours/ Renkler
Our body/ Vücudumuz
Family / Aile
Jobs / Meslekler
Fruit / Meyveler
Vegetables / Sebzeler
Animals / Hayvanlar
Clothes / Giysiler
Ilnesses / Hastalıklar
  

    

NUMBERS / SAYILAR
1 one   /van/ bir      
2 two   /tu/ iki      
3 three   /thri/ üç      
4 four   /for/ dört      
5 five   /fayf/ beş      
6 six   /siks/ altı      
7 seven   /sevın/ yedi      
8 eight   /eyt/ sekiz      
9 nine   /nayn/ dokuz      
10 ten   /ten/ on      
11 eleven   /ilevın/ onbir      
12 twelve   /tvelf/ oniki      
13 thirteen   /thörtiin/ onüç      
14 fourteen   /fortiin/ ondört      
15 fifteen   /fiftiin/ onbeş      
16 sixteen   /sikstiin/ onaltı      
17 seventeen   /sevıntiin/ onyedi      
18 eighteen   /eytiin/ onsekiz      
19 nineteen   /naytiin/ ondokuz      
20 twenty   /tventi/ yirmi      
21 twenty one   /tventi van/ yirmi bir      
22 twenty two   /tventi tu/ yirmi iki      
23 twenty three   /tventi thri/ yirmi üç      
24 twenty four   /tventi for/ yirmi dört      
25 twenty five   /tventi fayf/ yirmi beş